Peak Performance

Fluvia zet zich in om al haar activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Onze strategie staat geheel in lijn met onze bedrijfsfilosofie ‘Peak Performance’. Fluvia focust zich zowel op het leveren van de beste kwaliteit als op het waarborgen van veiligheid en milieubewust handelen. Ons innovatiebeleid is toekomstbestendig waarbij de vermindering van CO2 uitstoot een doelstelling is.

“We minimaliseren de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu.”

De focus op de optimale technische staat van onze schepen en onderdelen heeft mede als doelstelling de minimalisering van negatieve milieueffecten. Daarnaast dragen we bij aan de vermindering van onze CO2-footprint door het gebruik van middelen die een negatieve invloed hebben op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren en beheersbaar te maken.
Deze ambitie is terug te zien in de recente (2020) ontwikkeling en bouw van 5 duurzame gecoate binnenvaarttankers. Bij deze investeringen is extra geïnvesteerd in componenten die als doel hebben om ecologische verantwoorder te ondernemen, denk hierbij aan brandstofbesparing en uitstootbeperking. Hierbij investeren we niet alleen in materieel, infrastructuur en werkprocessen, maar hecht Fluvia ook een bijzonder belang aan het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn van haar personeel.

Safety First

Om onze ambities te bereiken, streven we een continu verbeteringsproces na. Zo hanteert Fluvia diverse controleprocessen en leven we de toepasselijke wetten en normen na:

- Fluvia rapporteert, onderzoek en evalueert corrigerende en preventieve maatregelen
- Fluvia definieert bijna-ongevallen en gebeurtenissen
- Fluvia ontwikkelt en introduceert veilige werkmethoden in combinatie met passende trainingen en cursussen voor alle medewerkers
- Fluvia evalueert regelmatig alle risico’s die in verband staan met haar bedrijfsactiviteiten
- Fluvia biedt een gezonde werkomgeving om het persoonlijk welzijn van haar werknemers te waarborgen
- Fluvia helpt haar medewerkers bij het profileren van individuele professionele vaardigheden
- Fluvia levert en visualiseert persoonlijke beschermingsmiddelen die van toepassing zijn op haar medewerkers
- Fluvia leeft alle toepasselijke wetten, richtlijnen en voorschriften na

Ook is Fluvia lid van Platform Zero Incidents.
Platform Zero Incidents (PZI) is een initiatief van de binnenvaart branche.
Bevrachtingskantoren, rederijen en scheepseigenaren delen en ontwikkelen kennis over incidenten in de binnenvaartindustrie om zo herhaling in de toekomst te voorkomen.